Europees Parlement keurt anti-terreurrapport van Helga Stevens goed

Door Helga Stevens op 12 december 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Veiligheid
Helga Stevens

De aanhoudende terreurdreiging in Europa vraagt om een duidelijke Europese koers in de strijd tegen terrorisme. Europarlementslid Helga Stevens schreef daarom samen met een collega een rapport met aanbevelingen. Het rapport, dat alle aspecten van terreurbestrijding behandelt, werd door het voltallige Europees Parlement goedgekeurd. “De tekst bevat innovatieve ideeën en nieuwe voorstellen, beveelt goede praktijken aan en stelt de slachtoffers van terreur centraal", zegt Helga Stevens.

De aanslag dinsdagavond op de kerstmarkt in Straatsburg toont aan dat Europa nog lang niet klaar is met de terreurdreiging die sinds enkele jaren heerst. Het anti-terreurrapport, waarvan Helga Stevens de pen vasthield, is dan ook een absolute noodzaak. Het rapport besteedt onder meer aandacht aan deradicalisering, informatie-uitwisseling, financiering, kritische infrastructuur, illegale wapens en slachtofferbegeleiding.

Huurvoertuigen als modus operandi

Zo zou een betere gegevensuitwisseling kunnen helpen om aanslagen te voorkomen. Autoverhuurbedrijven kunnen momenteel boekingsgegevens niet uitwisselen met veiligheidsdiensten met het oog op kruiscontroles. Nochtans zijn aanslagen met behulp van huurvoertuigen een bekende modus operandi van terroristen. “Het rapport vraagt daarom aan de Commissie om te evalueren hoe een systeem kan worden opgezet om de identiteit te verifiëren van personen die voertuigen, vliegtuigen en boten huren", legt Helga Stevens uit.

Geen Big Brother

Hoewel de uiteindelijke tekst goed overeind is gebleven, had Europarlementslid Stevens een aantal zaken toch liever anders gezien. “De oproep om buitenlandse financiering te verbieden voor religieuze gemeenschappen die zich bezondigen aan haatspraak, haalde het bijvoorbeeld niet.” Daartegenover staat dat ze met succes waakte over enkele fundamentele vrijheden. Zo stemde het Parlement met succes tegen een amendement dat vroeg om elke reis van een EU-onderdaan, naar of buiten Europa, in databanken op te slaan. “Dit was voor ons meer dan een brug te ver. Big Brother is geen oplossing,” reageert Helga Stevens.

Opgedragen aan slachtoffers van terreur

Al bij al is ze erg tevreden met het resultaat van het rapport en de meerderheid die het kreeg in het Europees Parlement. "Ik draag dit rapport tenslotte op aan de slachtoffers van terreur, en spreek mijn diepste medeleven uit voor hun vrienden en familie," sluit ze af. "Laat ons hopen dat het niet in de onderste schuif terechtkomt, maar dat de regeringen en Europese instellingen er onmiddellijk actief mee aan de slag gaan”, besluit Helga Stevens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is