Dit is het eerste tastbare resultaat van een grote herstructurering van de sociale woonsector, die tegen juli 2023 rond moet zijn. De huidige 82 sociale huisvestingsmaatschappijen en 48 sociale verhuurkantoren herorganiseren zich tot 42 woonmaatschappijen in evenveel niet-overlappende regio’s of werkingsgebieden.

Slagkrachtiger en efficiënter

Minister Diependale benadrukt het belang van deze fusieoperatie: “Door de fusies komt er per regio één aanspreekpunt voor alles wat met sociaal wonen te maken heeft. Dit is in het voordeel van de huurders en van de lokale besturen. De gefuseerde woonmaatschappijen zullen een stuk slagkrachtiger en efficiënter zijn. Ik ben dan ook trots dat ik vandaag het startschot mag geven van deze fusie in mijn regio, de Vlaamse Ardennen.”

Transparantie verhogen

Een woonmaatschappij bouwt en verhuurt sociale woningen, maar zal ook woningen op de private huurmarkt inhuren om ze daarna sociaal te verhuren (de huidige werking van de sociale verhuurkantoren). Dit moet de transparantie voor kandidaten, huurders en verhuurders verhogen.