Het label zal vanaf eind dit jaar eerst verschijnen op varkensvlees, daarna volgen kippenproducten (zoals kippenvlees en eieren) en vervolgens de andere diersoorten. Alleen producenten die boven op de wettelijke vereisten in de hele productieketen extra inspanningen doen voor dierenwelzijn komen in aanmerking voor het label. Concreet kan het bijvoorbeeld gaan om producten die onnodig transport vermijden, extra verrijking aanbieden of dieren extra ruimte geven. Het label zal drie gradaties kennen. Beperkte extra inspanningen worden beloond met 1 plusje, opgedreven extra inspanningen met 2 plusjes en de producenten die boven op de wettelijke vereisten echt alles uit de kast halen krijgen 3 plusjes.

Van veld tot vork

Het dierenwelzijnslabel kwam tot stand in nauwe samenwerking met de federatie van retailspelers Comeos, de slachthuissector en de producenten: van veld tot vork. Het logo is tweetalig omdat producenten doorgaans leveren aan de hele Belgische markt: het Vlaamse dierenwelzijnslabel zal dus ook in Wallonië te zien zijn. De Vlaamse Vereniging voor de Bevordering van het Welzijn van Landbouwhuisdieren zal het label beheren en waken over een correcte toekenning. De vereniging werkt met duidelijke voorwaarden en een goede controle. Weyts heeft geld vrijgemaakt voor de opstart, maar op termijn wordt het systeem zelfbedruipend.