In de supermarkt betaal je voor een kilogram appelen 2,5 tot 3 euro. In de veiling krijgen de fruitboeren echter nauwelijks 0,3 tot 0,35 eurocent per kilogram. Dat verschil is erg groot. De mensen betalen in de winkel genoeg, maar dat wordt niet eerlijk genoeg verdeeld binnen de keten en blijft sterk kleven bij retailers en supermarkten. Daarom trekken talloze boeren vandaag mét tractoren voor de hoofdzetel van Comeos, koepelorganisatie voor handel, in Oudergem, Brussel.

Fruitboeren onder druk

Demir steunt het protest van de fruitboeren. “De landbouwer staat onder constante grote druk om te produceren aan hoge standaarden tegen minimale marges. Door de slechte werking van de volledige agrovoedingsketen worden onze boeren onder druk gezet. Vooral vanuit de retailerswereld wordt geen of onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van de druk die ze de fruitboeren, en bij uitbreiding alle landbouwers, opleggen”, klinkt het. Die analyse maakte Demir vorige week al bij de boekvoorstelling ‘tot de bodem’ over de toekomst van de landbouw in Vlaanderen.

Rechtvaardigere verdeling binnen voedselketen

De Vlaamse minister wijst er op dat de rol van Comeos hierin cruciaal is, maar stelt tegelijk vast dat de federale regering geen enkele stap onderneemt om in te zetten naar eerlijke handelspraktijken waarmee inlandse fruittelers voldoende beschermd worden. “Dat heeft ook tot gevolg dat onze fruitboomgaarden vaak omgezet worden naar akkers en onze streken hun identiteit verliest. Om dat tegen te gaan willen we onze eigen lokale landbouwers en hun streekproducten volop promoten via de toekomstig op te richten landschapsparken. Maar nog beter zou zijn om in de agrovoedingsketen een soort orgaan/regulator operationeel te maken dat effectief en actief waakt over een rechtvaardigere verdeling tussen alle actoren in de keten en desnoods ook wetgevend of financieel ingrijpt op het juiste moment”, aldus Demir, die wijst op de federale bevoegdheid ter zake. 

Al 30 jaar een probleem

“Na de sluiting van de mijnen werkte mijn vader een tijdje als loonwerker bij een fruitboer in het Haspengouw. Toen al pleitten de fruittelers voor een rechtvaardigere verdeling van de winstmarges. Meer dan dertig jaar later is de situatie er binnen de agrovoedingsketen niet op verbeterd. Begrijpelijk dus dat ze zich laten horen en ik steun hen in hun strijd voor een beter inkomen, zodat ze ook marge hebben om de vele uitdagingen op hun pad aan te gaan”, besluit Demir.