Nood aan digitale interne markt

De Europese N-VA-fractie geeft dan ook haar volle steun aan de uitrol van een echte Europese interne markt voor data. “De interne markt is onze grootste troef en die moeten we ten volle benutten”, zegt Geert Bourgeois. “We hebben dringend nood aan een Europees innovatievriendelijk klimaat, waarin onze kmo’s, start en scale-ups alle groeikansen krijgen. Daarnaast moet de EU bij hoogdringendheid werk maken van een kapitaalmarkt en nog veel meer investeren in digitalisering en innovatie.”

Achterstand wegwerken

De EU kampt met een grote achterstand tegenover de VS en China op het vlak van toegankelijke data. Onze meest beloftevolle onderzoekers trekken weg uit de EU om met gegevens van de Amazons en Googles van deze wereld aan de slag te kunnen.

Een klein aantal buitenlandse spelers heeft momenteel het grootste deel van de data in de wereld in handen. Dit is zeer nefast voor Europees ondernemerschap, onderzoek en innovatie, bijvoorbeeld op het vlak van artificiële intelligentie.

“De belangen die voor de EU op het spel staan, zijn groot”, waarschuwt Geert Bourgeois. “Economische vooruitgang, technologische soevereiniteit, een veilig kader voor de Europese burger, het vrijwaren van de Europese waarden,... De EU moet niet alleen deze achterstand wegwerken, maar de ambitie hebben een wereldleider te worden.”

Wordt vervolgd…

Nu er eindelijk een eerste voorstel is, zal Geert Bourgeois de ontwikkelingen met argusogen volgen. “The devil is in the details en dat zal hier niet anders zijn. Ik zal er vanuit het Europees Parlement mee over waken dat er een transparant evenwicht bewaard wordt tussen de bescherming van gevoelige data en privacy enerzijds en de toegankelijkheid van data voor onze bedrijven en samenwerkingen met derde landen anderzijds.”