Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers controleert via correspondentietesten de Vlaamse administraties tijdens sollicitatieprocedures. Nochtans hanteert de Vlaamse overheid strikte regels, procedures en verschillende controlemechanismen om alle vormen van discriminatie gedurende het sollicitatieproces volledig uit te sluiten.

Slechts één klacht

Uit een recente vraag die Sminate aan minister Somers stelde, is er sinds 2019 slechts 1 klacht geweest van een sollicitant over vermeende discriminatie. Een klacht over het feit dat de sollicitant van buitenlandse herkomst telefonisch geïnterviewd werd en meende hierdoor benadeeld te zijn geweest. In totaal ontving de klachtencoördinator bij Agentschap Overheidspersoneel (AgO) 15 klachten over álle aspecten van een sollicitatieprocedure, dat zijn 3,75 klachten per jaar.

100.000 euro aan nutteloze testen

“Wanneer je de grote hoeveelheid aan sollicitaties en de vacante functies op de website van Jobs Vlaanderen ziet, is het aantal klachten - en dan zeker over discriminatie – verwaarloosbaar”, zegt Nadia Sminate. “De cijfers bewijzen zwart op wit dat er zich geen probleem stelt bij de sollicitatieprocedures van de Vlaamse overheid, en toch besteedt de minister 100.000 euro aan nutteloze correspondentietesten. Wij zijn ervan overtuigd dat het belastinggeld van de Vlaming aan efficiëntere zaken kan besteed worden.”