Brusselse stadstol moet leiden tot vermindering Beliris-budget

Door Wouter Raskin op 10 november 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Wonen en werken in Brussel
Brussel

De regering-De Croo wil het aandeel mobiliteitsprojecten in het totale budget van Beliris verhogen. Dat blijkt uit de beleidsnota van minister Lalieux (PS) die vandaag in de Kamer wordt besproken. De N-VA is kritisch voor de plannen: “Een hoofdstad moet natuurlijk bereikbaar zijn voor haar burgers, maar dat rijmt niet met de plannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een tolheffing op te leggen aan de vele tienduizenden pendelaars.”

Beliris-geld om sociale woningen te bouwen?

Via het Beliris-fonds voorziet de federale regering extra geld voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat geld dient om Brussel te ondersteunen in zijn rol als hoofdstad en zijn internationale uitstraling te bevorderen, meent Kamerlid Wouter Raskin. “De laatste jaren lijken echter steeds meer Beliris-middelen aangewend te worden in de bouw van sociale woningen, in scholen, in STEM-opleidingen,… Projecten die eigenlijk behoren tot de kernbevoegdheid van het regionale of lokale niveau en niet rechtstreeks bijdragen aan de doelstelling van het fonds. Mijn aanbeveling aan de minister is dan ook om Beliris voortaan enkel nog te laten investeren in projecten die wél aansluiten bij deze doelstelling.”

Tolheffing rijmt niet op mobiliteit

Investeringen die de bereikbaarheid van de hoofdstad verbeteren, dragen in elk geval bij tot de Beliris-doelstelling. Dat hun aandeel in het totale budget toeneemt, is dan ook een goede zaak. “Maar deze investeringen staan in schril contrast met de plannen van de Brusselse gewestregering om eenzijdig een tolheffing in te voeren, die vooral de autopendelaars van buiten het gewest onevenredig hard zou treffen. Die tol zou dan bovenop de Transfers De geldstromen van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië worden transfers genoemd. De transfers via de federale begroting, de financieringswet en de sociale zekerheid zouden tussen 6 en 7 miljard euro per jaar bedragen. En zelfs tot 11 miljard euro, als je de afbetaling van de schuld meetelt. De omvang van de transfers wordt steeds betwist van Franstalige zijde of de transfers worden gewoon als solidariteit afgedaan. Een studie van Vives (KULeuven) toonde aan dat de transfers de solidariteit niet dienen, maar verlammend werken op de groei van zowel de Waalse als de Vlaamse economie. transfers komen die vandaag al vanuit het federaal niveau en de andere deelstaten naar Brussel vloeien”, zegt Raskin.

Wederkerige en begrensde solidariteit

Die transfers zijn aanzienlijk. Per jaar ontvangt Brussel een federale dotatie van zo’n 150 miljoen euro voor mobiliteitsbeleid. Daarnaast zijn er de budgetten uit het Beliris-fonds én de pendelcorrectie van 44 miljoen euro. “Wij willen best solidair zijn, maar echte solidariteit is wederkerig en begrensd. Onze aanbeveling aan de minister is om – zodra de tolheffing wordt ingevoerd – het budget voor Beliris te verminderen met een bedrag dat minstens overeenkomst met het gedeelte van het budget dat gemiddeld tijdens de drie voorgaande jaren werd besteed aan mobiliteitsprojecten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is