Mathias Vanden Borre reageert: “Uiteraard moeten uithuiszettingen zo veel mogelijk worden vermeden. Het is daarom dat Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele een fonds ter bestrijding van uithuiszettingen heeft opgezet. Met hulp van het OCMW kan een huurgeschil worden vermeden. Dat systeem, dat zijn meerwaarde al heeft bewezen en waarover iedereen tevreden is, wil ik in Brussel invoeren. Ik heb daar een resolutie voor ingediend en er werden hoorzittingen georganiseerd. Alle actoren zijn het erover eens dat een moratorium geen oplossing is, en dat het Vlaams systeem werkt. Wat Brussel nu doet, is proto-communistische hocus pocus”, reageert Vanden Borre scherp.

Overbodig en disproportioneel

Rechters hebben nu al de mogelijkheid om de uithuiszettingstermijn te verlengen in specifieke individuele situaties, bijvoorbeeld als de herhuisvesting niet gegarandeerd is. “De staatssecretaris legt dit naast zich neer en verkiest een overbodig, disproportioneel en generiek uitzettingsverbod dat de belangen van verhuurders ernstig schaadt boven een precieze en genuanceerde aanpak, die evengoed een oplossing biedt voor de problematiek. Het is duidelijk dat de belangen van verhuurders deze regering bitter weinig kunnen schelen”, stelt Vanden Borre.

Anderhalf jaar zonder huur te betalen

“Zo’n moratorium is een fausse bonne idée en zelfs contraproductief. Ervaringsdeskundigen, zoals vrederechters en gerechtsdeurwaarders, hebben eveneens ernstige bedenkingen hierbij. Een winterstop plaatst gewoon een stolp op het probleem en maakt het enkel complexer om een structurele oplossing te vinden,” aldus Vanden Borre. De verlenging van de uitzettingstermijnen en het moratorium, zouden tot gevolg hebben dat huurders maar liefst tot anderhalf jaar (!) in de woning kunnen blijven zonder enig huurgeld te betalen. Het mag duidelijk zijn dat investeren in huurwoningen in Brussel op die manier veel minder aantrekkelijk wordt.

Schrik voor communisten

“Voorbeelden in Ierland en Duitsland hebben al aangetoond dat extreme overheidsinmenging kan leiden tot een aanzienlijk daling van het aanbod van huurwoningen, met een stijging van de huurprijzen en een daling van de woningkwaliteit als gevolg. Kijk naar de Brusselse energiemarkt, waar talrijke energieleveranciers de markt hebben verlaten door de extreme bescherming van wanbetalers. Ik vrees eenzelfde exodus op de huurmarkt, zeker van kleine eigenaar-verhuurders,” aldus Vanden Borre. “De PS maakt – uit electorale schrik voor de communisten – het communistisch manifest tot beleidshandboek. Dit is intriest, want een ontwrichting van de huur- en woningmarkt is natuurlijk niet de oplossing. Armoede bestrijden, woonkwaliteit controleren en misbruik aanpakken, moeten de beleidsprioriteiten zijn”, besluit Vanden Borre.