De Europese Unie heeft een handelsakkoord met de douane-unie van de Mercosur-landen: Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela. Het Waals Parlement verzet zich tegen dit handelsakkoord.

Vlaanderen niet langer onnodig gijzelen

Europarlementslid Geert Bourgeois vraagt om lessen te trekken uit het Waalse CETA-debacle en het handelsverdrag op te splitsen: “Handel is een exclusieve bevoegdheid van de EU. Door het verdrag te splitsen in een handels- en een investeringsluik, dat een gemengde bevoegdheid is, kan de discussie ontmijnd worden en hoeft Vlaanderen niet onnodig gegijzeld te worden door het protectionistisch verzet vanuit Wallonië”, stelt Bourgeois voor. Voor het investeringsluik moeten alle landen toestemming geven, voor het handelsluik kan de EU exclusief bepalen. Een blokkering van het handelsakkoord betekent slecht nieuws voor Vlaanderen, waar een derde van de jobs afhangen van uitvoer.

Hefboom voor mensenrechten

Bourgeois ziet nog andere voordelen in het handelsakkoord: “Het akkoord kan net dienen als hefboom voor mensenrechten, arbeidsrechten, duurzaamheidscriteria en productnormen”, gelooft hij. “Zonder de Mercosur-onderhandelingen was Bolsonaro al lang uit het akkoord van Parijs gestapt. Dit belet niet dat de EU druk blijft uitoefenen en de situatie op de voet volgt vooraleer tot goedkeuring over te gaan.”