Zeven sociale inspectiediensten

In België bestaan er zeven verschillende sociale inspectiediensten, die elk afzonderlijk een deel van de sociale fraude bestrijden. Elk van die sociale inspectiediensten beschikt over eigen mechanismen van interne controle. Bij de RVA is er, bijvoorbeeld, een directie Interne Controle en Procesbeheer die over de deontologie van haar medewerkers waakt.

Verleiding van omkoping

N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw stelt zich sterke vragen bij deze versnippering. “Wie op het terrein elke dag opnieuw strijdt tegen sociale fraude, moet grondig ondersteund worden wanneer die onder druk wordt gezet, maar moet ook snel opgespoord kunnen worden wanneer die niet aan de verleiding van omkoping en corruptie kan weerstaan”, stelt Björn Anseeuw. “Daarom ijver ik voor een eengemaakte sociale inspectiedienst waarbij de schaalgrootte het wél mogelijk zal maken om een performant systeem van interne controle op poten te zetten.”

Integriteit en deontologie

“De integriteit en deontologie van diegenen die moeten controleren op sociale fraude mag nooit ter discussie staan”, benadrukt Anseeuw. “Als de burger geen vertrouwen meer kan hebben in zij die moeten toezien op de naleving van essentiële regels, is het einde helemaal zoek.”