Het M-Decreet schrijft voor dat leerlingen een ‘gemotiveerd verslag’ nodig hebben om toegang te krijgen tot extra ondersteuning. Op dit moment hebben meer dan 37.000 leerlingen zo een gemotiveerd verslag. De opmaak vergt echter zeer veel tijd en energie van CLB-medewerkers, scholen, ouders en ondersteunende diensten. Het is een lang proces, dat vaak te weinig resultaat oplevert en voor een groot deel bestaat uit dubbel werk. De informatie in het gemotiveerd verslag is immers doorgaans al te vinden in het multidisciplinair verslag van de leerling. In CLB’s moesten vaak zogenaamde ‘schrijfweken’ georganiseerd worden om de dossiers op tijd af te krijgen.

Handelingsgericht advies

Vlaams minister van Onderwijs Weyts zet nu een nieuwe stap in de afschaffing van het M-Decreet door het ‘gemotiveerd verslag’ te hervormen. CLB-medewerkers zullen voortaan geen gemotiveerd verslag meer moeten opmaken volgens het opgelegde sjabloon en de schrijfwijzer. Het zal nu volstaan om een handelingsgericht advies te geven. CLB-medewerkers produceren geen afzonderlijke documenten meer. Zo wordt de planlast fors gereduceerd en kunnen de CLB’s zich in de aanloop naar de opvolger van het M-Decreet nu al beter toeleggen op de echte ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en directies.

Zo weinig mogelijk administratieve overlast

“We verbeteren het onderwijs voor kinderen met zorgnoden stap voor stap”, zegt Weyts. “Zo investeerden we 30 miljoen euro in de zorgtijdgarantie – die de capaciteit van de ondersteuningsnetwerken verhoogt – en 23 miljoen euro in bijkomende leerlingenondersteuning in het basisonderwijs, zodat er extra kan worden ingezet op goede omkadering. Nu schrappen we ook veel administratieve last. We houden vast aan inclusie in het onderwijs, maar we willen kiezen voor een pragmatische en realistische aanpak. Met zo min mogelijke administratieve overlast.”