De universiteiten hadden het voornemen om vanaf volgend academiejaar nergens in Vlaanderen nog een masteropleiding burgerlijk ingenieur te organiseren in het Nederlands. Dan zouden alleen drie Engelstalige masters blijven bestaan, zonder nog een Nederlandstalig equivalent. Dat heeft de Vlaamse Regering dus afgewezen. “Ik begrijp volkomen dat je sommige opleidingen in het Engels moet aanbieden, gelet op de internationalisering. Maar als je die slinger laat doorslaan, dan komt het Nederlands als hoger onderwijstaal in het gedrang”, zegt Weyts. “Het academisch aanbod moet toegankelijk en democratisch blijven. We moeten ook vermijden dat er een taalkloof ontstaat tussen bijvoorbeeld universitair geschoolde ingenieurs met enkel nog Engelstalig jargon en praktijkgeschoolde stielmannen en -vrouwen waarmee ze misschien moeten samenwerken en die hun leerplichtonderwijs in het Nederlands genoten hebben”. 

725 studenten kiezen voor Nederlandstalige ingenieursopleiding

Er is nog altijd vraag naar een Nederlandstalige masteropleiding burgerlijk ingenieur. Zo biedt men aan de KU Leuven vandaag zowel Nederlandstalige als Engelstalige opties aan. We zien dat 444 studenten kiezen voor een Engelstalige master burgerlijk ingenieur terwijl 725 studenten opteren voor het Nederlandstalig traject. Op de arbeidsmarkt is veel vraag naar ingenieurs, ook naar Nederlandstaligen. 

Strenger bewaken van Nederlands als onderwijstaal

De Vlaamse Regering bewaakt het Nederlands als onderwijstaal in het algemeen strenger dan vroeger. Zo weigerde de Regering ook de aanvraag van de KU Leuven om een ‘Bachelor of Applied Linguistics: combination of two languages’ in te richten: een opleiding waar studenten in het Engels Frans en Spaans zouden leren. De Howest kreeg geen groen licht voor de inrichting van een Engelstalige bachelor Business Management en de LUCA School of Arts mag geen Engelstalige ‘Bachelor of Music’ inrichten. 

Nederlands is volwaardige onderwijstaal

“Ik ben niet het soort flamingant die met een Frans brood onder de arm zal sterven van de honger, maar het heeft wel heel lang geduurd voor het Nederlands aanvaard werd als een volwaardige onderwijstaal, een wetenschappelijke taal, een academische taal. Dat mogen we nu niet zomaar verkwanselen”, zegt Weyts. “De strijd voor meer onderwijskwaliteit betekent net méér nadruk op onze taal. We moeten het Nederlands meer centraal stellen, van in de kleuterklas, maar ook in het lager, het secundair én het hoger onderwijs. Zeker in een samenleving die steeds multicultureler en complexer wordt, moeten we sterker inzetten op de verbindende voertaal in Vlaanderen, de maïzena van onze samenleving: het Nederlands.”