Kathleen Depoorter voelt dat er maar weinig beweging zit in de voorbereiding. “Dat er een tekort aan spuiten is om het vaccin toe te dienen en hier klaarblijkelijk geen oplossingen voor worden gezocht, is tekenend.” Ze is dan maar zelf aan het werk gegaan. Ze reikt nu de hand aan minister Vandenbroucke. “Het vaccin zal het pad effenen naar onze vrijheid, hier hoort geen enkel politiek spel bij. Ik reik de minister dus de hand, ik heb met experten zelf een vaccinatieplan uitgewerkt dat een volledig traject uitstippelt voor de vaccinatie en rekening houdt met verschillende scenario’s. Het is tijd voor actie, in de VS spreken ze al van eerste vaccinaties binnen drie weken.”

Vaccin veilig tot bij de patiënt brengen

“We zullen het vaccin niet verplichten dus het is belangrijk dat er duidelijke plannen voorliggen, zodat de burger weet wat er zal gebeuren en dat we vertrouwen wekken in het systeem”, legt Depoorter uit.  Drie zaken zijn essentieel: het vaccin veilig tot bij de patiënt brengen, een degelijke registratie van de vaccinaties en een goede opvolging.

“De vaccins moeten onder de juiste omstandigheden en op een toegankelijke manier bij de mensen geraken en correct toegediend worden. Dat vergt de nodige organisatie. De regering kan mij helaas niet overtuigen dat ze hiervoor klaar zijn”, zegt Depoorter. “Daarom heb ik met de betrokkenen uit het veld een denkoefening gemaakt en hebben we een plan met drie scenario’s opgesteld”.

Sterke nadruk op traceerbaarheid

Het plan legt een sterke nadruk op de traceerbaarheid van de vaccins. Om het vertrouwen van de bevolking te winnen en om verantwoord te werken zal dat een noodzakelijke schakel zijn. “We moeten het vaccin kunnen traceren van in de fabriek tot bij de patiënt. Dat kan via een registratie in het gedeeld farmaceutisch dossier. We stellen voor om elke flacon te voorzien van evenveel unieke barcodes als dosissen. Zo kan de aanwezige apotheker in de vaccinatiedorpen correct inscannen wie welke flacon toebedeeld kreeg.”

Iedereen tweemaal inenten

Ten slotte moet men nu al nadenken over de opvolging. Het vaccin vergt een tweede inenting. Sommigen zullen zich misschien al veilig voelen na de eerste inenting. “We moeten er dus voor zorgen dat de patiënt naar die tweede inenting begeleid wordt. Vandaar ook het belang van de goede registratie, zodat iedereen tweemaal met hetzelfde vaccin zal ingeënt worden”, zegt Depoorter.

“Ik zou liever hebben dat minister Vandenbroucke geen weddenschappen afsluit rond de vaccinatieplannen, maar dat hij concrete stappen zet zoals onze buurlanden om alles in gereedheid te brengen om onze bevolking te kunnen inenten tegen dit virus”, besluit Kathleen Depoorter.