“Bij de aanstelling van deze Vivaldi-regering in 2020 bracht Alexander De Croo een verhaal dat kon samengevat worden als: ‘we hebben de stokebranden in de oppositie geduwd en nu kunnen we eindelijk aantonen dat je in België kan hervormen.’ Vier jaar later is de slotsom van deze regering: er is niets gebeurd en er gaat niets meer komen."

Vijf jaar op de rem

“Met torenhoge schulden hadden we niet de luxe om al die jaren te verliezen, maar dat is exact wat De Croo dit land heeft aangedaan. Hij heeft het land vijf jaar om de rem gezet. En nu gaat hij op zijn lauweren rusten. Maar er zijn nauwelijks lauweren. Het enige positieve is de uitbreiding van de flexijobs, maar dat is een uitstekende aanvulling van een beleid dat er nooit is gekomen: activering”, aldus De Roover.

Alles gestrand

“Alle pogingen om stevige hervormingen door te voeren, waarbij iedereen het er over eens is dat die er moeten komen - zijn gestrand: fiscaal, pensioenen, arbeidsmarktbeleid, … op al die vlakken heeft hij de handen in de lucht moeten steken. Vandaar dat ik denk dat hij beslist heeft om zelfs geen poging te doen om die hervormingen nog eens op de agenda te zetten.”

Lafheid

“Men heeft in 2020 een regering gevormd met een dusdanig grote ideologische spreidstand, dat men niet veel meer heeft kunnen doen dan op de winkel letten en geld uitgeven. Maar de tekorten die vandaag werden opgestapeld, zijn het verlies van koopkracht van morgen. Dat is de lafheid van Vivaldi: ze vonden elkaar vooral in het uitgeven van geld. Ze spelen Sinterklaas met geld dat er niet is, door een gebrek aan visie en vooral moed. Moed om echt hervormingen door te voeren.”

Die hervormingen zullen er volgens Peter ook niet komen: “Het is meer dan ooit duidelijk: binnen België is hervormen onmogelijk. België is een luxe die we ons niet langer kunnen permitteren.”