Wie één maand in ons land woont en werkt, heeft recht op dezelfde fiscale voordelen als iemand die hier het hele jaar werkt. Dat is niet logisch. Daarom wil Van Overtveldt die belastingvoordelen koppelen aan de tijd dat men in het land is en het feit of men hier al dan niet een inkomen uit werk heeft.

“Fiscale en sociale voordelen zijn in mijn ogen geen automatisch verworven rechten”, aldus de minister. “Ze kunnen wel verworven worden door bij te dragen aan de maatschappij. We zullen ook onderzoeken of er nog bijkomende initiatieven mogelijk zijn om deze voordelen te koppelen aan een minimale verblijfsduur en het hebben van een job.”

De federale regering schroeft nog enkele belastingvoordelen voor buitenlanders aan. Wie minder dan 75 procent van zijn inkomen hier verwerft, zal vanaf volgend jaar bijvoorbeeld inboeten op belastingvoordelen zoals pensioensparen, de premie van een individuele levensverzekering en de groene lening.

Vanaf 2019 zullen die maatregelen 25 miljoen euro opbrengen.