De afgelopen weken hebben verschillende prominenten binnen de Vlaamse Beweging hun bezorgdheid geuit over het ideologische profiel van de partij. Ik aanvaard deze kritiek ten dele. Bij de toetreding tot de federale regering heeft elke partij haar offer moeten brengen.

Voor de N-VA betekende dat offer dat wij geen nieuwe communautaire ronde zouden krijgen. Enkel zo kon de MR – als enige Franstalige partij – toetreden tot de federale regering om werk te maken van broodnodige sociaal-economische hervormingen.

Wij hebben met onze partners een tijdelijke communautaire 'standstill' afgesproken. En wij respecteren ons gegeven woord. Maar na gesprekken met de partijtop en enkele sleutelfiguren uit de Vlaamse Beweging, ben ik tot de conclusie gekomen dat wij niet in passiviteit mogen blijven steken.

Een communautaire 'standstill' betekent niet dat de Vlaamse Beweging moet stilstaan. Laat staan dat de ideeënstrijd moet gestaakt worden. Het dialectische proces van het formuleren van these en antithese gaat door. En als partij mogen wij in dat debat niet ontbreken.

Daarom heb ik aan de Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters gevraagd om een project uit te werken om het institutionele terug te operationaliseren. Vuye als professor staatsrecht en Wouters als expert in de Bijzondere Financieringswet zijn daarvoor de best geplaatste figuren.

Vuye en Wouters moeten rond de partij een project opstarten dat krachten binnen en buiten de partij verzamelt om te discussiëren over de verdere stappen in de Vlaamse ontvoogding. En om met mensen van allerlei gezindten samen de institutionele toekomst van Vlaanderen voor te bereiden.

Het is niet enkel de bedoeling om de N-VA-congresteksten rond confederalisme in wetteksten te vertalen en het communautaire discours te verdiepen. Zij moeten ook nieuwe en academische voorstellen formuleren, die breder gaan dan de partijpolitiek. En waarmee zij in dialoog treden met de samenleving.

Hendrik Vuye en Veerle Wouters hebben deze opdracht aanvaard en ik dank hen daarvoor. De werklast die deze taak met zich meebrengt, is echter niet combineerbaar met het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap van de Kamerfractie. Hendrik Vuye en Veerle Wouters stellen daarom hun mandaat ter beschikking van de fractie. De Kamerfractie zal volgende week een nieuwe fractievoorzitter en -ondervoorzitter kiezen.

Vuye zal zich de komende weken – samen met Wouters – bezighouden met het opstarten van dit project. Zodra dit vaste vorm heeft gekregen, zullen Wouters en Vuye hun werkzaamheden voorstellen aan de pers. Ik wens hen daarbij alvast alle succes.

Hendrik Vuye en Veerle Wouters lichtten dit project toe in Het Journaal. Bekijk het fragment op deredactie.be*.

 
*Door veranderingen aan de website van de VRT is dit mediaoptreden niet langer te bekijken.