Balans na vier Gaudi-campagnes positief: aantal diefstallen daalt significant

Door Theo Francken op 19 oktober 2016, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Veiligheid, Politie, Verandering
Balans na vier Gaudi-campagnes positief: aantal diefstallen daalt significant

Van 25 juni tot en met 31 juli organiseerden de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de politiediensten voor de vierde maal een Gaudi-campagne. Het doel was ook nu weer om delinquente illegalen, zoals gauw- en winkeldieven, prioritair op te sluiten en te repatriëren. Met de aanhouding van 557 delinquente illegalen was ook deze vierde Gaudi-campagne een succes. “De campagnes hebben bovendien een ontradend effect, en niet enkel op illegalen”, stelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken vast.

Zo is in de nationale cijfers van de federale politie een duidelijke daling merkbaar van het aantal gauwdiefstallen, met meer dan twintig procent op één jaar tijd zelfs: van 33.313 feiten in 2014 naar 26.540 in 2015. De daling in het aantal winkeldiefstallen is kleiner, maar met vier procent toch nog significant: van 21.802 naar 20.877 feiten.

Opvallend is dat die dalende trend zich ook doorzet in de cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot het aantal illegale vreemdelingen die diefstallen plegen. Terwijl in 2014 nog 2.924 dieven werden opgepakt die hier illegaal verbleven, ligt dat cijfer dit jaar beduidend lager met 2.343 aangehouden dieven: een daling van zo’n twintig procent.

Kordate aanpak werkt

Enkel en alleen in het kader van de vier Gaudi-acties zijn er in totaal al bijna 2500 personen opgepakt, van wie er 444 zijn vastgehouden in gesloten centra. Van die delinquente illegalen zijn er al 313 gerepatrieerd, terwijl er 62 nog op hun repatriëring wachten. Dat brengt het slaagpercentage van die repatriëring op zo’n 85 procent. Er gingen ook 121 illegalen naar de gevangenis en 128 illegalen zijn voorgeleid bij het parket. “Voor de restgroep werken we aan actieve identificatie met het oog op een snelle repatriëring in een later stadium”, legt de staatssecretaris uit. “Door delinquente illegalen prioritair te repatriëren, zien we nu voor het eerst een significante daling van de zogenaamd kleine maar in de praktijk enorm hinderlijke criminaliteit. Voorheen heerste bij die groep een gevoel van totale straffeloosheid: vervolging was geen prioriteit, repatriëring al helemaal niet.”

“Als je weet dat één persoon op een jaar meerdere tientallen feiten pleegt, is het logisch dat iedere delinquent in illegaal verblijf die we kunnen terugsturen, het totale aantal feiten fors doet afnemen. De kordate aanpak werkt“, besluit Francken, die alvast een vijfde Gaudi-campagne aankondigt in de eindejaars- en koopjesperiode.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is