Niet evidente opleidingsvoorwaarde

Met VLIF-steun investeren onze landbouwers in de productiecapaciteit en de verduurzaming of verbreding van hun bedrijf. Ze moeten tot vijf jaar na het ontvangen van die steun voldoen aan een aantal voorwaarden: het criterium van de ‘actieve landbouwer’ en een opleidingsvoorwaarde. De landbouwer moet ofwel een diploma land- of tuinbouwgericht secundair onderwijs voorleggen ofwel een landbouw installatieattest behalen én twee jaar beroepservaring bewijzen. Om een landbouw installatieattest te behalen moet de kandidaat-landbouwer twee starterscursussen, een stage en een installatieproef doorlopen. Wanneer de kandidaat kan aantonen al enige jaren landbouwonderwijs te hebben gevolgd, kan de stage wegvallen. Dat geldt ook voor personen die als meewerkende echtgenoot, zelfstandige bedrijfsleider, zaakvoerder of zelfstandige helper minstens vijf jaar werkzaam zijn op het landbouwbedrijf. Die laatsten moeten nog steeds de twee starterscursussen doorlopen en een examen afleggen.

Financiële gevolgen bij overname

Een overname kan ook financiële gevolgen hebben. Doordat je vijf tot tien jaar moet voldoen aan de voorwaarden om je VLIF-steun te kunnen behouden, bestaat het risico dat het steunmechanisme wordt stopgezet en geld wordt teruggevorderd wanneer de zaakvoerder stopt en de fakkel doorgeeft aan de meewerkende echtgenoot, zelfstandige helper of de andere zelfstandige bedrijfsleider die niet voldoet aan de opleidingsvoorwaarde. Dat brengt de goede doorstart van het landbouwbedrijf in gevaar, terwijl de ‘opvolger’ vaak de nodige expertise heeft opgebouwd om het bedrijf verder te zetten.

Vlaams volksvertegenwoordiger Arnout Coel: “Het is onzinnig dat mensen met bijvoorbeeld 30 jaar ervaring bij overname van hun eigen landbouwbedrijf VLIF-steun moeten terugbetalen omdat ze niet aan de opleidingsvoorwaarden voldoen. Dat brengt de goede doorstart van hun bedrijf in gevaar. Vandaag heb ik in de commissie Landbouw bevoegd minister Brouns voorgesteld om – net zoals in andere sectoren – gelijkgestelde ervaring de diplomavereisten te laten vervangen.”