"Ondanks 30.000 opvangplaatsen en een recordbedrag voor asielopvang van 683 miljoen euro en tientallen miljoenen extra voor de asieldiensten, wachten nog steeds 20.000 mensen op een asielbeslissing en slapen er nog elke dag tientallen mogelijks honderden mensen op straat", aldus Kamerlid Theo Francken.

Deze mensen stappen naar de arbeidsrechtbank om asielopvang af te dwingen, enkel dit jaar gebeurde dat al meer dan duizend keer. In 740 gevallen leidde dit tot een veroordeling van de diensten van staatssecretaris Mahdi. Omdat de arbeidsrechtbank het niet meer aan kan leidde dit al tot een principiële veroordeling met dwangsom van 5.000 euro per dag dat er iemand geen opvang aangeboden krijgt. Uit een schriftelijk antwoord van Kamerlid Darya Safai blijkt dat nu al om 86 in-gebreke-dagen te gaan sinds de betekening van deze principiële rechterlijke beslissing van 24/1/2022. De dwangsom is afgetopt op 100.000 euro. Zoniet zou ze nu al 430.000 euro bedragen.

Naast deze principiële kwestie zit staatssecretaris Mahdi in een dispuut over het asielcentrum in Spa. Omdat deze gemeente al zwaar getroffen is door de overstromingen van vorig jaar en omdat het draagvlak compleet overschreden is, eiste de burgemeester een beperking van het aantal asielbedden. Ze kreeg gelijk van de rechtbank maar staatssecretaris Mahdi weigerde een beperking door te voeren. Resultaat: een dwangsom van 10.000 euro per dag. Ook dit dwangsomcijfer vroeg Kamerlid Darya Safai op. Totaal bedrag op 1/6/22: 890.000 euro en het loopt elke dag verder op met 10.000 euro wat betekent dat het bedrag vandaag al 960.000 bedraagt.

"In totaal moet staatssecretaris Mahdi meer dan 1 miljoen euro aan dwangsommen betalen. Net zoals inzake het aantal veroordelingen door de rechtbank en de hoogte van zijn asielbudgetten, breekt de staatssecretaris hier een triest record. Zijn ‘stop de chaos!’-asielbeleid werd met veel poeha aangekondigd, maar werd een ramp. De chaos was nooit groter", aldus Kamerleden Safai en Francken.

"Wij blijven hameren op ons 10-puntenplan, maar de regering blijft Oost-Indisch doof voor de gigantische problemen op het terrein en blijft koppig kiezen voor een naïef verwelkomingsbeleid. Doe zoals Denemarken en zet alles in op ontrading en de invoering van het Australisch model", besluiten de Kamerleden.