Vaak meldt men wel eens dat Vlaanderen werkt met ‘eeuwigdurende vergunningen’, wat tot kritiek leidt. De Vlaamse regelgeving voorziet echter dat de vergunningverlener en toezichthoudende overheid te allen tijde een zogenaamde bijstellingsprocedure kan opstarten. Dat wil zeggen dat zij enkele specifieke voorwaarden van de vergunning kunnen wijzigen om het leefmilieu en de gezondheid van mensen nog beter te beschermen. Er volgt dan een adviesronde, en de vergunningverlener beslist vervolgens. Verschillende bijstellingsprocedures lopen op dit moment nog.

Uit cijfers van minister Demir blijkt dat dergelijke procedure het voorbije jaar al 27 keer opgestart werd specifiek om PFAS-verontreiniging tegen te gaan. Het gaat daarbij zowel uit bedrijven uit de Antwerpse haven als uit de andere provincies in Vlaanderen.

Het blijft volgens Demir ook belangrijk om op de Europese tafel te blijven kloppen. “Vlaanderen krijgt heel wat PFAS te verwerken via de Frankrijk en Wallonië, bijvoorbeeld via de Schelde. Er moet een Europees uitdoofbeleid komen, maar ondertussen nemen we onze verantwoordelijkheid.”