75 miljoen euro federale energiebijdrage te veel geïnd in Vlaanderen

Door Andries Gryffroy op 4 mei 2017, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid
Electriciteitsmeter

Elektriciteitsverbruikers moeten per verbruikte kWh een federale bijdrage betalen. De distributienetbeheerders (DNB’s) innen die via de elektriciteitsfactuur en storten ze vervolgens door aan Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet. Maar Elia en de distributienetbeheerders berekenen die bijdrage op een verschillende manier, waardoor de DNB’s in Vlaanderen in totaal een teveel van 75 miljoen euro aan federale bijdragen hebben geïnd. “De Vlaamse consument moet dat bedrag zo snel mogelijk terugkrijgen”, vindt Vlaams Parlementslid en energiespecialist Andries Gryffroy.

Elia berekent de federale bijdrage die de DNB’s moeten betalen op basis van de elektriciteit die ook effectief door zijn distributienet naar de distributienetbeheerders stroomt. De federale bijdrage die de distributienetbeheerder aan de klant moet aanrekenen, is echter gebaseerd op het totale elektriciteitsverbruik. En een deel daarvan loopt niet via dat Elia-net. De stroom die windmolens en warmtekrachtkoppelingsinstallaties produceren, wordt bijvoorbeeld rechtstreeks in het net van de distributienetbeheerders geïnjecteerd.

De DNB’s zijn met andere woorden verplicht om voor die federale bijdrage systematisch een te hoog bedrag te factureren. Dat is niet alleen in Vlaanderen het geval, maar ook in Brussel en Wallonië. Alleen beslisten die deelstaten in het verleden al om het teveel aan ontvangen euro’s terug te storten aan de consument. Vlaanderen was voorzichtiger, omdat zowel de federale energieregulator, de regionale energieregulatoren en de distributienetbeheerders maar niet tot een akkoord kwamen over hoe het teveel geïnde bedrag zou worden teruggestort.

Hernieuwbare energie meetellen

“Er ligt nu een voorstel op tafel om bij de berekening van de federale bijdrage voor elektriciteit voortaan ook rekening te houden met de geïnjecteerde stroom van hernieuwbare energie op het distributienet. Maar dat is geen oplossing voor de 75 miljoen euro die door de Vlaamse distributienetbeheerders werd opgepot. Dat bedrag moet zo snel mogelijk worden teruggestort aan de consument”, benadrukt Gryffroy. Hij maant de Vlaamse energieregulator (VREG), de distributienetbeheerders en Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) dan ook aan om daarover zonder uitstel rond de tafel te gaan zitten. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is