Vlaanderen voorziet deze regeerperiode een recordbedrag van 3 miljard euro voor nieuwe of vernieuwde schoolinfrastructuur. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts baseert zich voor zijn investeringsbeleid op een capaciteitsmonitor, die kijkt naar de verwachte demografische evoluties en voorspelt waar er eventueel plaatstekorten verwacht worden. De meest recente capaciteitsmonitor verwacht tegen schooljaar 2027-2028 een nieuwe piek in de leerlingenaantallen.

Zekerheid inbouwen

Weyts maakt nu 75 miljoen euro bijkomende middelen vrij om te investeren in extra plaatsen in de klas. Zo zullen onze scholen zich nog beter kunnen voorbereiden op de verwachte groei van het aantal leerlingen tegen het schooljaar 2027-2028. Aanvankelijk was het niet gepland om in deze regeerperiode nog een oproep voor nieuwe capaciteitsprojecten te lanceren en was het de bedoeling om eerst te wachten op de opmaak van een nieuwe capaciteitsmonitor, maar Weyts wil zeker zijn dat de extra plaatsen op tijd gerealiseerd worden.

Vooral TSO, BSO en Buitengewoon onderwijs

Concreet mikt de Onderwijsminister vooral op extra plaatsen in de technische en beroepsopleidingen, extra capaciteit in de B-stroom en nog meer aanbod in het buitengewoon onderwijs.  Scholen kunnen nu nog tot en met 20 februari 2024 een projectvoorstel indienen.

Aanbod voor de vraag

“We willen dat het aanbod de vraag voor is, zeker in regio’s waar de vraag zeer voorspelbaar is, zoals in mijn eigen Vlaamse Rand”, zegt Weyts. “Alleen als we nu op tijd investeren, zijn we tegen 2027 klaar voor de extra leerlingen. We gaan bijvoorbeeld de mooie groei van ons technisch en beroepsonderwijs echt niet in gevaar brengen. Ik roep alle scholen met een uitbreidingswens op om nu een project in te dienen”.