De cijfers tonen een stijging van het aantal aanrijdingen van dieren door treinen. Waar in 2019 nog 36 botsingen werden geregistreerd, steeg dit in 2020 tot 45 aanrijdingen. Het aantal minuten vertraging dat deze botsingen opleverde, blijft eveneens beduidend hoog. Maar liefst 5342 minuten vertraging werden hierdoor opgelopen, of 89 uren. Deze vertragingen zorgen niet enkel voor last voor de reizigers. Ook hebben ze een financiële impact, aangezien zowel goederen-, personen- als internationale treinen betrokken waren. De meeste aanrijdingen gebeurden in de maanden januari en november. Op het totaal van 46 aanrijdingen vonden er 36 plaats in Wallonië, met de provincie Luik als uitschieter. Vooral everzwijnen en herten zorgden voor vertraagde treinen, maar ook 8 honden overleden op de sporen.

Hotspots in kaart gebracht

Infrabel identificeerde de 14 meest aanrijdingsgevoelige locaties, waar de afgelopen jaren de meeste aanrijdingen van dieren plaatsvonden. Uit de analyse blijkt dat er vier lijnen als prioritair zullen behandeld worden. Het betreft onder andere lijn 35 (Schulen-Hasselt), lijn 50 (Kwatrecht-Wetteren), lijn 50A (Gent-Sint-Pieters – Brugge) en lijn 125 (Andenne – Statte). Kamerlid Roggeman juicht het initiatief toe. “Nu Infrabel deze hotspots eindelijk in kaart heeft gebracht, hebben we de kans om gericht preventief in te grijpen. Met aangepaste ingrepen en afsluitingen langs risicovolle delen van de spoorlijn, kan het leed voor de dieren en de last voor de reiziger drastisch verlaagd worden.”