De Vlaamse Rand is een prachtige streek, maar het groene karakter stond in het verleden vaak onder druk door verstedelijking vanuit Brussel en de grote populariteit van de Rand als woonregio. De huidige Vlaamse Regering wil het Vlaamse én groene karakter van de Rand niet alleen beschermen, maar ook versterken. Bij aanvang van de regeerperiode in 2019 was de oorspronkelijke ambitie om op vijf jaar 100.000 extra bomen en struiken te planten in de Rand. Die mijlpaal werd in 2022 gehaald, waarna Weyts de oorspronkelijke ambitie meteen verdubbelde naar 200.000 extra bomen en struiken in deze regeerperiode.

Bûûmplanters

De laatste 60.000 extra bomen zullen op verschillende locaties doorheen de Rand geplant worden door inwoners, maar ook door bedrijven, lokale besturen, scholen en verenigingen die zorgen voor méér groen in hun eigen streek. Zij laten via de Bûûmplanters één of meerdere bomen leveren om zelf aan te planten. Ook iedereen die zich registreert als deelnemer aan de Gordel zal opnieuw zorgen voor een extra geplante boom in de Vlaamse Rand.

Indrukwekkende eindsprint

“Vroeger waren we al tevreden als we het bestaande groen konden behouden, maar tegenwoordig zijn we veel ambitieuzer”, zegt Weyts. “We willen zoveel mogelijk extra bomen. Ik ben fier dat we onze aanvankelijke ambitie hebben kunnen verdubbelen en dat we daar in gaan slagen. Dit plantseizoen doen we een echt indrukwekkende eindsprint om onze mooie streek nog mooier te maken. We doen dat samen met heel veel inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen. Allemaal samen voor een groene Vlaamse Rand”.