Van de 1.393 toegekende budgetten zijn er 832 nieuwe budgethouders. De nieuwe budgethouders zijn netjes verdeeld over Vlaanderen: 265 in Antwerpen, 203 in Oost-Vlaanderen, 183 in Vlaams Brabant en Brussel, 132 in West-Vlaanderen en tot slot telt Limburg 109 nieuwe budgethouders. In totaal goed 43 miljoen euro.

In totaal 59,9 miljoen euro aangewend

De 501 andere personen kregen een bijkomend budget. “Het gaat daarbij over een gemiddelde bijkomende meervraag van 33.000 euro. Goed voor een budget van 15,6 miljoen euro. Zo komen we aan een totaalbudget van ongeveer 59 miljoen euro. In totaal werd 117 miljoen euro voorzien deze legislatuur voor de meest dringend groep, ook genoemd prioriteitengroep 1, dus er is nog ruimte om bijkomende budgetten toe te kennen”, zegt van der Vloet.

Gratis ondersteuning bijstandsorganisatie

Personen die voor het eerst een persoonsvolgend budget krijgen toegewezen, kunnen een beroep doen op gratis lidmaatschap en gratis bijstand gedurende het eerste jaar bij een bijstandsorganisatie naar keuze. “Er zal dus heel wat bewegen in het zorglandschap als deze personen gratis ondersteuning van een bijstandsorganisatie kunnen genieten. Laat ons hopen dat deze personen snel kunnen genieten van de juiste zorg en ondersteuning”, gaat van der Vloet verder.

Pleidooi voor vraaggestuurde hulp

Verder kondigde minister Beke met het Zorginvesteringsplan aan dat er 20 miljoen euro voor prioriteitengroep 2 en 20 miljoen euro voor rechtstreeks toegankelijke hulp op tafel ligt. “Op welke manier deze middelen verdeeld worden, is nog steeds niet duidelijk. Momenteel staan er een kleine 15.000 personen in prioriteitengroep 2 en 3 te wachten op zorg en ondersteuning. Ik heb herhaaldelijk aan de minister gevraagd op welke manier hij deze middelen wil inzetten, maar een duidelijk antwoord volgt niet. Men wil wachtenden in prioriteitengroep 3 omleiden naar rechtstreeks toegankelijke hulp. Dit kan mijn inziens enkel indien rechtstreeks toegankelijke hulp vraaggestuurd wordt. Hiermee zou men dan dezelfde zorg moeten kunnen inkopen als met een cashbudget. Hoe minister Beke dit ziet, is nog onduidelijk. Het geld is er, zorg ervoor dat het goed besteed wordt”, concludeert van der Vloet.