Komende evenementen in Berchem

29 maart 2020

N-VA Berchem nodigt U graag uit voor een ontbijtgesprek met Fons Duchateau. Als Berchemnaar en Schepen van de stad Antwerpen zal hij speerpunten en knelpunten toelichten uit zijn beleidsdomeinen zoals AG VESPA, wonen, patrimonium, groen, dierenwelzijn, stads-en buurtonderhoud en gezondheid- en …