Ziek zijn zonder verplicht doktersbriefje moet kunnen

Door Jan Spooren op 22 juni 2017, over deze onderwerpen: Werken, Ziekte, Gezondheidszorg
Zieke vrouw

De discussie om het doktersbriefje af te schaffen bij een korte afwezigheid op het werk wegens ziekte is opnieuw in alle hevigheid losgebarsten. Volgens Kamerlid Jan Spooren moet de discussie niet gaan over een verplichte collectieve afschaffing van het doktersbriefje, maar wel over meer autonomie voor werkgever en werknemer om daarover afspraken te maken. “De wetgeving laat dat vandaag al toe”, stelt hij. “Er is enkel de verplichting om de werkgever te informeren, niet om een doktersbriefje te vragen. Dat laatste is eigenlijk iets wat werkgever en werknemer zelf kunnen overeenkomen, op bedrijfs- of sectorniveau.”

Er is dus geen nood aan nieuwe wetten, maar aan meer werkgevers en werknemers die deze autonomie invullen. “Wanneer er een vertrouwelijke band is, dan is er geen behoefte aan een doktersbriefje bij een klassieke korte afwezigheid door ziekte”, meent Spooren. “Bovendien besparen we op die manier veel geld in de gezondheidszorg en stimuleren we de autonomie en Responsabilisering Het verantwoordelijk maken van de deelstaten, zodat ze beloond worden voor goed beleid en gestraft voor slecht beleid. Die responsabilisering was een eis van de N-VA tijdens de regeringsonderhandelingen van 2010-2011 over de herziening van de financieringswet. De N-VA wil onder meer een belangrijke fiscale autonomie voor de deelstaten en eigen verantwoordelijkheid over onder meer arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en kinderbijslag.  responsabilisering van de werknemer.”

Controleartsen

Spooren wijst erop dat hij niet alleen staat met die visie. “Er zijn vandaag al tal van bedrijven die in samenspraak met hun werknemers zijn afgestapt van de verplichting om bij elke ziekte een doktersbriefje te eisen. Het zijn bedrijven die vaak heel succesvol zijn, net omwille van die autonomie en verantwoordelijkheid. Want die leiden tot beter gemotiveerde en vaak ook creatievere werknemers. En in dergelijke bedrijven is het ziekteverzuim vaak heel wat lager. Trouwens, bij misbruik blijft het ook zonder doktersbriefje nog steeds mogelijk een controlearts te sturen. We moeten misschien wel eens onderzoeken of de bevoegdheden van de controleartsen niet moeten worden uitgebreid”, besluit het Kamerlid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is