In een zomerschool krijgen kinderen en jongeren minstens tien dagen een lesaanbod op maat voorgeschoteld om leerachterstand te voorkomen of te verhelpen. De zomerscholen zullen ook in 2023 worden georganiseerd. Een uitstekend initiatief en misschien een van de zeldzame positieve gevolgen uit de coronapandemie, vindt Kathleen Krekels: “Een recente studie van de KU Leuven toont aan dat de zomerscholen effectief een buffer vormen tegen leerachterstand.” De Vlaamse Regering zal binnenkort een oproep lanceren richting scholen en lokale besturen voor de organisatie dit jaar.

Extra zomerscholen

Minister Ben Weyts wil het systeem nu verder uitbreiden en meer bekendheid geven. Dat juicht Kathleen Krekels toe: “De positieve impact is bewezen. Toch zien we uit de afgelopen drie jaar dat het nagenoeg steeds dezelfde steden, gemeenten en scholen zijn die zomerscholen organiseren. Daarom ben ik tevreden dat de minister initiatief neemt om extra aanbod waar te maken. Er is nog een stevig onontgonnen potentieel.”

Extra plaatsen

Dat wil de Vlaamse Regering realiseren door op zoek te gaan naar partner om de zomerscholen te ondersteunen en te ontzorgen. Tegelijk wil Vlaanderen niet enkel extra zomerscholen, maar ook het aantal plaatsen in bestaande zomerscholen verder uitbreiden. Voor die opdracht wordt een budget van 140.000 euro voorzien.

Samen met Oekraïense kinderen

Ook Oekraïense kinderen zullen kunnen deelnemen aan het reguliere aanbod van de zomerscholen. Tot vorig jaar werd daarvoor nog een apart aanbod voorzien, maar dat wordt nu samengevoegd met het reguliere aanbod omdat het onderscheid te verwarrend was.

Tot slot plant de Vlaamse Regering ook een wetenschappelijke evaluatie van de zomerscholen. Een tussentijds rapport wordt verwacht rond de jaarwisseling 2023-2024.