“Er wordt stevig geïnvesteerd in ons kunstenlandschap, met voldoende aandacht voor een reeks waardevolle organisaties met elk hun eigenheid. Daarnaast heeft de minister er ook expliciet voor gezorgd dat enkele organisaties die dreigden zonder subsidies te vallen, toch werden opgevist en nog steeds ondersteund worden”, aldus een tevreden Vlaams Parlementslid Marius Meremans.

Ongeziene oefening

“Dit is een ongeziene oefening van minister-president Jan Jambon”, stelt Marius Meremans. “Door zijn inspanningsverbintenis na te komen en effectief meer budget te vinden, kunnen enerzijds alle positief beoordeelde dossiers ondersteund worden, maar ook diegenen die initieel buiten het budget werden geplaatst door de beoordelingscommissies. Anderzijds zijn er ook enkele organisaties opgevist die een grote waarde hebben binnen het landschap en hier dus wat ons betreft niet mogen in ontbreken.”