Fiscale ongelijkheid

Volgens het Brusselse project SmartMove zullen Vlaamse pendelaars die vanaf 2022 Brussel binnenrijden met de wagen een tolheffing of een bedrag per kilometer moeten betalen. Voor de Brusselaars komt er een compensatie door de afschaffing van de verkeersbelasting. Voor de Vlaamse pendelaars is het een nieuwe bijkomende belasting die geheven wordt op mensen die niet in Brussel kunnen stemmen. Hoewel de exacte modaliteiten nog bekend moeten worden, is het duidelijk dat het gaat om een fiscale ongelijkheid.

De plannen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om een stadstol in te voeren kwamen al vaker aan bod in het Vlaams Parlement. Tijdens het actualiteitsdebat op 21 oktober kwam er al een duidelijk en breed gedragen standpunt vanuit het Vlaams Parlement omtrent de stadstol. Vlaanderen ondernam verschillende pogingen om tot overleg te komen, maar voorlopig bleven die zonder succes.

Vlaamse pendelaar mag niet worden gediscrimineerd

Via deze resolutie vraagt het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering om aan te dringen bij de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om actief de dialoog aan te gaan met de andere gewesten over haar voornemen tot invoering van een kilometerheffing of stadstol. Indien deze dialoog geen oplossing biedt, moet de Vlaamse Regering alle juridische middelen gebruiken om ervoor te zorgen dat de Vlaamse pendelaar niet wordt gediscrimineerd.