De resolutie, ingediend door N-VA-parlementsleden Allessia Claes, Karl Vanlouwe en Sofie Joosen en collega’s Orry Van de Wauwer (cd&v), Emmily Talpe (Open Vld) en Karin Brouwers (cd&v) toont zich uitermate bezorgd over de vluchtelingenstroom uit Nagorno-Karabach en de vrees voor een etnische zuivering in de regio. De indieners wijzen op de schrijnende humanitaire situatie waarin tienduizenden Armeense inwoners van Nagorno-Karabach verkeren, zonder voedsel, medicijnen of elektriciteit, als gevolg van maandenlange blokkades en militaire operaties

Fundamentele waarden

“Deze resolutie gaat niet enkel de bevolking van Nagorno-Karabach en Armenië aan, maar ook de fundamentele waarden waarop de Europese Unie gebaseerd is," zegt Allessia Claes. "We moeten niet alleen onze woede en verontwaardiging uitspreken, maar ook concrete stappen ondernemen om de situatie te verbeteren. Het is onze verantwoordelijkheid om op te komen voor gerechtigheid, vrede en menselijke waardigheid."

Escalerende geweld door Azerbeidzjan

De parlementsleden veroordelen ten strengste het escalerende geweld door Azerbeidzjan en roepen op tot onmiddellijke naleving van het staakt-het-vuren, respect voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden van de Armeense inwoners van Nagorno-Karabach. Ze vragen ook de vrijlating van alle politieke leiders die gearresteerd zijn. Het Vlaams Parlement steunt ook de vraag van de Armeense regering aan de VN om toezicht te houden in de regio.

Oproep tot steun

De resolutie vraagt de Commissie ook om de steun aan Armenië te verhogen voor de hervestiging van potentieel 120.000 vluchtelingen binnen een bevolking van 2,8 miljoen. Ook wordt opgeroepen tot het versterken van diplomatieke druk op Azerbeidzjan en het overwegen van individuele sancties tegen beleidsvoerders die verantwoordelijk zijn voor schendingen van internationale akkoorden en het internationaal recht.