In september vorig jaar oordeelde de Raad van State dat faciliteitengemeenten de taalvoorkeur van hun inwoners wel degelijk mogen opnemen in een register. “Die interpretatie kwam niet overeen met de interpretatie van de Bestuurstaalwet zoals die werd gegeven in de omzendbrieven Peeters, Keulen & Bourgeois”, weet De Coninck. Daarom vroeg de Vlaamse Regering een juridisch advies aan advocatenkantoor Eubelius. Dat advies betwist nu dus de stelling van de Raad van State. 

Taalregisters vernietigen

“Deze nieuwe vaststelling stelt de Vlaamse overheid in staat om bijkomende maatregelen te nemen tegen de taalregisters”, weet De Coninck. “Nieuwe taalregisters moeten vernietigd worden in het kader van het klachtentoezicht. Bestaande taalregisters vallen niet meer onder het klachtentoezicht aangezien de voorziene termijn om klacht in te dienen verstreken is.”

Brief van minister

Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts heeft een brief uitgestuurd naar de gemeentebesturen van de faciliteitengemeenten om hen op dit advies te wijzen en op te roepen om hier ook naar te handelen.