“Interesse en persoonlijke ontwikkeling zijn van belang bij een studiekeuze”, geeft Roggeman toe. “Maar de loopbaan achteraf is dat ook. En de simpele waarheid is dat je met sommige richtingen heel moeilijk werk vindt.” Alleen is niet altijd duidelijk welke diploma’s goed liggen op de arbeidsmarkt. ”Het is nattevingerwerk”, stelt Roggeman vast. “Startende studenten moeten zich baseren op getuigenissen van kennissen, eigen inschatting of brochures van de instellingen zelf, die de zaken soms rooskleuriger voorstellen dan ze in realiteit zijn. Voor scholieren kan dit misleidend zijn.”

Verplicht informatie publiceren

Jong N-VA vraagt dat de Vlaamse overheid samen met de onderwijsinstellingen jaarlijks duidelijke informatie publiceert over de kansen op werk per diploma. Die informatie moet verschillende elementen omvatten. Belangrijkst is de wachttijd, die aangeeft hoe lang afgestudeerden moeten zoeken naar hun eerste job. Een tweede criterium is het aantal afgestudeerden dat zich inschrijft voor een tweede opleiding. Een derde indicator is, indien mogelijk, het aandeel studenten die een job aanvatten waarvoor de diplomavereisten lager liggen.