infografiek van maatregelen om radicalisme op te sporen en aan te pakken

De staatssecretaris maakte de oprichting van de nieuwe ‘taskforce’ bekend bij de voorstelling van zijn beleidsnota voor het lopende werkjaar. Bij die gelegenheid somde hij ook de maatregelen op waarmee hij het radicalisme kordaat wil aanpakken. Het gevaar bestaat immers dat onder de duizenden vluchtelingen die in ons land asiel aanvragen, ook een aantal personen met radicale ideeën zitten. Die asielzoekers kan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) nu de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming weigeren of afnemen. Daarnaast ondergaan alle asielzoekers voortaan een extra controle door zowel de Staatsveiligheid als de Militaire Inlichtingendienst. “Diezelfde diensten gaan ook de visumaanvragen van predikers en imams aan een streng onderzoek onderwerpen, zodat we haatpredikers de toegang tot ons land kunnen ontzeggen of uitwijzen”, besluit Francken.

Bovenstaande maatregelen komen bovenop de eerdere inspanningen om asielfraude aan te pakken en enkele recente wetgevende initiatieven met betrekking tot de vluchtelingenstatus en gezinshereniging.

Het volledige arsenaal van maatregelen om radicalisme op te sporen en aan te pakken zie je in deze infografiek: