Sinds 2020 kunnen scholen uit het vrij gesubsidieerd en het officieel onderwijs via AGION beroep doen op een renteloze lening van maximaal 500.000 euro, terug te betalen over een maximale looptijd van 15 jaar. “De scholen kunnen daarmee investeren in hernieuwbare energie, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen en zonneboilers, en/of energie-efficiëntie zoals isolatie, hoogrendementsketels en extra isolerende ramen. Door de huidige energieprijzen is de terugverdientermijn een stuk korter”, verduidelijkt Coel.

Vooral zonnepanelen

Uit gegevens die Arnout Coel opvroeg bij minister Weyts blijkt dat in 2020 en 2021 in totaal 104 renteloze leningen zijn toegekend voor een totaalbedrag van 3.532.197 euro. Voor 2022 waren er de periode januari-april al 14 leningen toegekend voor een totaal van 792.109 euro. Het merendeel van de investeringen gaat naar zonnepanelen.

Scholen weg laten vinden naar Energielening

“Het is een bijzonder goede zaak dat de minister al enkele jaren deze middelen vrijmaakt om de scholen te beschermen tegen hoge energieprijzen. Deze lening neemt voor de directies voor een stuk de kapitaaldrempel weg. Door het feit dat er daarnaast geen kapitaalkost moet worden opgehoest en doordat de huidige marktprijzen de pan uit swingen, wordt de terugverdientijd van deze groene investering enkel korter. Het is dus zaak om de scholen zo veel mogelijk de weg te laten vinden naar de Energielening van AGION”, aldus Coel.