De N-VA is een vurig pleitbezorger van het behoud, het versterken en zelfs het uitbreiden van het trage wegennetwerk. De huidige mobiliteitsproblematiek vraagt een oplossing voor de trage weggebruiker. Hoe minder hij zich langs drukke wegen moet bewegen, hoe minder kans op ongevallen.

De gemeenten krijgen in het voorgestelde decreet een grotere autonomie. Ze moeten daarvoor een beleidsplan uitwerken voor hun trage wegennetwerk. Wijzigingen gebeuren in functie van het algemeen belang. Die wijzigingen gebeuren op initiatief van de gemeentebesturen. De provincie keurt het gemeentelijk beleidsplan goed.