Marius Meremans verwijst daarvoor naar Nederland. “Ook daar bestaat een snelheidsbeperking voor speedpedelecs op fietspaden binnen de bebouwde kom. In sommige gevallen worden ze zelfs verwezen naar de rijbaan. Sommige Nederlandse steden en gemeenten gebruiken nog strengere voorwaarden”, klinkt het.

In Antwerpen werd in 2020 al eerder een adviessnelheid van 25 kilometer per uur op fietspaden in bebouwde kom gelanceerd als bewustwordingscampagne. Fietsberaad Vlaanderen houdt eveneens een pleidooi voor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ‘op middellange termijn’.

Ongelukken en conflicten vermijden

Daarom vraagt Meremans om de snelheid op fietspaden in de bebouwde kom te beperken tot 30 kilometer per uur. “Meer fietsers op dezelfde ruimte betekent meer kans op conflicten en ongelukken door grote snelheidsverschillen. Nochtans kunnen speedpedelecs vaak eenvoudig hun snelheid beperken met de fietscomputer. Ik vraag minister Peeters dan ook om dit voorstel te bespreken op de interministeriële conferentie om desgevallend de wegcode te kunnen aanpassen.”

Fietsverkeer aanmoedigen

“We moeten vermijden dat mensen de fiets laten staan omwille van onveiligheid op fietspaden in dorps- en stadskernen. Daar is het gebruik van de fiets net meest aangewezen. Je kan blijven rekenen op welwillendheid en gezond verstand, maar los daarvan is het onze taak om toenemend fietsverkeer aan te moedigen en te ordenen”, vult Marius aan.

Speedpedelecs op rijbaan

Hij wil speedpedelecs tot slot de vrijheid geven om sneller te rijden dan 30 kilometer per uur, maar stelt voor dat deze in de bebouwde kom dan op de rijbaan plaats nemen. “Aan hogere snelheden zijn speedpedelecs beter te vergelijken met bromfietsen dan met een reguliere fiets. Aan hogere snelheden in de bebouwde kom passen zij beter op de rijbaan dan op het fietspad.”