Het debat in het Vlaams Parlement vond plaats naar aanleiding van de prijsonderhandelingen in de West-Vlaamse diepvriessector. De telers van diepvriesgroenten lieten vorige week hun ongenoegen horen over de stroef lopende prijsonderhandelingen. Dat er begin deze week een akkoord werd bereikt, verandert niks aan de zwakke positie waarin alle landbouwers zich bevinden in de voedselketen.

Informatie in de winkelrekken

Volgens parlementslid Joris Nachtergaele moet daar nu dringend een einde aan komen en kan meer prijstransparantie in de supermarkten deel zijn van de oplossing. Hij deed een voorstel om in de winkelrekken informatie te geven over de vergoeding van de landbouwer bij elk product. “De minister stond positief tegenover mijn voorstel. Het systeem bestaat onder andere al in Frankrijk. Met het EGAlim-systeem wordt bij onze zuiderburen onder andere de prijs die de boer krijgt voor het product geafficheerd in de supermarkt.”

“Melkveehouders krijgen momenteel ongeveer 35 cent per liter melk, terwijl de prijs aan de kassa meer dan drie keer zoveel bedraagt. Als consument is het belangrijk om die informatie te krijgen als je een keuze moet maken in de winkelrekken. Ik ben ervan overtuigd er op die manier meer zal gekozen worden voor producten waar de landbouwer een faire prijs kreeg voor zijn of haar product”, besluit Nachtergaele.