Het Laatste Nieuws bracht begin deze week het verhaal van de zevenjarige Sofie die naar alle waarschijnlijkheid – ondanks het toezicht van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) – slachtoffer was van veelvuldig seksueel misbruik door haar vader. Het gaat over een casus waarbij heel wat hulpverleners, dokters en het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) betrokken waren. Elk op hun beurt gaven ze alarmsignalen aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, maar ook het meisje zelf gaf tijdens haar kleuterjaren uiting van mishandeling.

Schokkende ontdekking

Katja Verheyen: “Ondanks alle alarmsignalen en noodkreten moest de kleine Sofie nog jaren bij haar vader doorbrengen en kon het mogelijke misbruik ongestoord verder gaan, omdat het VK de situatie ‘veilig’ achtte. Tot de politie en het parket een schokkende ontdekking deden op de laptop van de vader: duizenden naaktfoto’s van minderjarigen. Toen mocht Sofie uiteraard niet meer naar haar vader gaan.”

Geen alleenstaande of nieuwe feiten

Bovendien wijzen niet alleen de vele reacties op het artikel, maar ook de reacties op het werkveld dat het verhaal van Sofie geen alleenstaand geval is, volgens Verheyen, die in een vorig verleden zelf professioneel in de jeugdhulp actief was. “Zo waren er een goed anderhalf geleden zowel bij Justitie als in de jeugdpsychiatrie al klachten over een gebrek aan daadkracht, waardoor misbruik binnen het gezin soms onnodig lang kan aanslepen, zoals in de situatie van Sofie. Het probleem is daarbij dat de medewerkers van de centra te veel bezig zijn om binnen de vrijwilligheid een oplossing te vinden. Dat bevestigen veel jeugdmagistraten en -advocaten.”

Forsere maatregelen gevraagd

Minister Crevits bevestigde in haar antwoord op de actuele vraag van Verheyen dat ze ook al contact heeft gehad met de Zorginspectie. De Zorginspectie was namelijk al een inspectie rond ‘klachtenbeleid' in de jeugdhulp aan het voorbereiden. De minister heeft hen dan ook gevraagd om de VK's daarin mee te nemen. Op die manier hoopt ze een scherper beeld te krijgen van eventuele problemen.

Daar is Katja Verheyen niet tevreden mee. Alle signalen wijzen namelijk op een meer structureel probleem bij de Vertrouwenscentra Kindermishandeling, problemen die door een zijdelingse inspectie volgens Verheyen onvoldoende gecapteerd kunnen worden. Ze vraagt daarom forsere maatregelen.

“Ik vind wat de minister voorstelt onvoldoende. Als het de minister echt menens is, dan schakelt ze Audit Vlaanderen of een externe dienst in die een volledige doorlichting doet van de werking en de procedures van al de Vertrouwenscentra Kindermishandeling en hun bevoorrechte rol in het tegengaan van kindermishandeling en -misbruik”, besluit Verheyen.