“Arbeidsmigratie is een gedeelde bevoegdheid tussen het federale en Vlaamse beleidsniveau. Nu wijst iedereen naar elkaar. Er moet absoluut duidelijkheid komen over wat er precies verkeerd liep met die Turkse en Marokkaanse arbeidsvisa. Daarom vraag ik een hoorzitting waarop ook de federaal bevoegden zoals Buitenlandse Zaken en de Dienst Vreemdelingenzaken gehoord worden”, aldus Maaike De Vreese.

Geen belletje afgegaan

Sinds 2019 kunnen werkgevers een gecombineerde werkvergunning aanvragen voor knelpuntberoepen. De Vlaamse dienst Economische Migratie controleert het bedrijf en kijkt na of het wel degelijk om een knelpuntberoep gaat. De Dienst Vreemdelingenzaken doet de veiligheidscheck en beschikt over de historiek van individuele dossiers. “In de pers stond te lezen dat heel wat Turken die via de gecombineerde vergunning naar Vlaanderen kwamen, dit eerder probeerden via andere migratiekanalen. Hier zou bij de Dienst Vreemdelingenzaken toch een belletje moeten afgegaan zijn”, zegt De Vreese.

Nog veel vragen

Momenteel blijven nog heel wat vragen open staan. Zo is het onduidelijk wie op welk moment op de hoogte was. Maaike: “Ik heb alle correspondentie hieromtrent aan minister Brouns opgevraagd. Begin volgende week zal hij hier transparantie over geven. Maar dat is maar de helft van een verhaal. Wanneer was de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte en waarom werd pas maanden later een overleg met Vlaanderen georganiseerd?”

Zo snel mogelijk duidelijkheid

Om op al deze vragen een antwoord te krijgen vraagt De Vreese nu dus een hoorzitting met alle bevoegde diensten zodat er snel duidelijkheid komt en er lessen kunnen geleerd worden naar de toekomst. “Fraude en malafide bedrijven moeten er absoluut uit. Maar vergeet niet dat er ook bonafide werkgevers zijn die al maanden aan het wachten zijn op versterking die ze vanuit Vlaanderen niet ingevuld krijgen door de nijpende krapte op de arbeidsmarkt”, besluit Maaike.