Uit de laatste cijfers blijkt 1.076 inburgeraars meer dan drie maanden moeten wachten op een passende cursus Maatschappelijke Oriëntatie, sommigen zelfs zes maanden. De cijfers blijven dus stagneren ten opzichte van 2021. Ondanks dat het aantal cursusplaatsen is gestegen naar meer dan 17.000, trekken we onvoldoende inburgeraars aan.

Geen kostbare tijd verliezen

Ondanks een verhoogde instroom van ruim 42.000 nieuwkomers in 2022, blijft het aantal ondertekende inburgeringstrajecten (14.524) en het aantal MO-starters (12.745) relatief laag. “We mogen geen kostbare tijd verliezen, anders dreigen we een achterstand op te lopen. We zien dat de instroom van nieuwkomers steeds stijgt. Minister Somers moet dus zowel een versnelling hoger schakelen om zowel meer inburgeraars aan te trekken en ze snel een gepast aanbod aan te bieden”, zegt De Vreese.

Lat hoger leggen

De N-VA wil al langer ook de lat hoger leggen van de lessen MO én de gestandaardiseerde test moeilijker maken. “Het is goed dat die test en het lessenmateriaal er zijn, maar de kwaliteit van beide moet omhoog. We merken dat er nog steeds veel ruimte voor verbetering is: meer eenheid in de aanpak over alle onderwijstalen is noodzakelijk, want lang niet alle lessen zijn even kwaliteitsvol”, aldus De Vreese.

Fundamentele kernwaarden grondig testen

“We moeten ook strenger zijn inzake de MO-test. Momenteel slaagt 90 procent van de cursisten, wat wijst op een te lage lat om over te springen. Net zoals we van onze leerlingen en leerkrachten verwachten om te excelleren, moeten we de lat ook hoog durven leggen voor inburgeraars. De test moet ze écht testen op kennis van onze fundamentele kernwaarden. We ondersteunen dan ook de piste van minister Somers op dat vlak, maar eerst en vooral moet er werk gemaakt worden van het volledig wegwerken van de wachtlijsten ”, besluit Maaike De Vreese.