Samenleven bevorderen krijgt steun

Woensdag wilden de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement stemmen over de wijziging van het decreet Sociaal-Cultureel Werk. Met name de subsidies voor sociaal-culturele organisaties zou veranderen. “Organisaties die segregatie in de hand werken subsidiëren we niet langer, maar initiatieven die samenleven bevorderen krijgen onze steun”, zegt Meremans. Bedoeling was dat het decreet op 1 december van dit jaar in werking trad.

Parlement van de Franse Gemeenschap mag oordelen

Maar PVDA, Groen en sp.a gooiden roet in het eten. Ze dienden een motie in op basis van artikel 73 van het reglement van het Vlaams Parlement. Dat betreft discriminatie om ideologische en filosofische redenen. De gevolgen zijn niet min. Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans moet de motie onmiddellijk bezorgen aan haar collega’s van de Kamer, de Senaat en zelfs het Parlement van de Franse Gemeenschap. Zij zullen oordelen over de ontvankelijkheid van de motie. In afwachting is de behandeling van het decreet opgeschort.

Exclusief Vlaamse materie

Marius Meremans begrijpt niet dat het oordeel over zuiver Vlaamse materie nu in handen komt van andere parlementen. “Uiteraard: the duty of the opposition is to oppose. Maar PVDA, sp.a en Groen leggen de beslissing nu bij Kamer en Senaat. Nota bene een decreet over cultuur, een exclusief Vlaamse materie. De indienende partijen vertegenwoordigen bovendien amper één vierde van de Vlamingen. Qua democratisch gehalte kan dat tellen. En dat op basis van een artikel uit het reglement van het Vlaams Parlement dat in de hele geschiedenis van dit parlement bijna nooit werd gebruikt, de laatste keer in de jaren 1980.”

Verbinding en inclusie centraal

Meremans betreurt dat de drie oppositiepartijen de motie juist inroept voor een decreet waarin gemeenschapsvorming centraal staat. “Dat is zeer jammer, want met dit decreet stellen wij net verbinding, gemeenschapsvorming en inclusie centraal. Bovendien is snelle duidelijkheid in het belang van alle betoelaagde sociaal-culturele organisaties. Daarover Franstalige partijen laten oordelen? Deze houding van sp.a, Groen en PVDA begrijp ik echt niet.”