Met het instrumentendecreet krijgen eigenaars een correcte vergoeding als hun grond aan waarde verliest, bijvoorbeeld als hun bouwgrond omgezet wordt naar natuur. Met het decreet woonreservegebieden wordt er een stolp gezet over nog niet ontwikkelde woonreservegebieden. Dat gaat naar schatting over zo’n 12.000 hectare. Enkel de gemeenteraad kan beslissen om deze stolp al dan niet volledig op te heffen, na inspraak van de burger. Daarmee krijgen de steden en gemeenten – op hun vraag – de nodige instrumenten in handen. Enkel als er tegen 2040 geen plannen zijn gemaakt, kan de overheid zelf een beslissing nemen.