In 2022 ging het over 41 gevallen door leerlingen en 11 gevallen door buitenstaanders (ouders, familieleden…). In 2023 betrof het 57 leerlingen en 21 buitenstaanders. Deze vormen van agressie resulteerden in 2022 bij 40 personeelsleden tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid, in 2023 betrof het 62 personeelsleden. 

Verontrustend

In 2023 registreerden de onderwijsdiensten maar liefst 5 dossiers met een arbeidsongeschiktheid van meer dan 100 dagen, wat wijst op zeer ernstige feiten. “Op het totale lerarenkorps is dit gelukkig maar een kleine groep, maar de stijging is verontrustend. Deze cijfers hebben bovendien ook enkel betrekking op vormen van agressie die lijden tot een arbeidsongeval”, verduidelijkt Grosemans. 

Verdubbeld budget voor vertrouwenspersonen

In elke werkomgeving, dus ook in een onderwijsinstelling, moeten werkgever, leidinggevenden en personeel aandacht hebben voor welzijn, veiligheid en gezondheid. De vertrouwenspersoon werkt samen met de preventieadviseur aan de bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het Departement Onderwijs en Vorming organiseerde in 2023 opnieuw opleidingen voor 80 nieuwe vertrouwenspersonen en supervisies voor 72 vertrouwenspersonen die al aan de slag zijn. Ook in 2024 worden nieuwe opleidingen en supervisies voor vertrouwenspersonen voorzien. Het budget daarvoor wordt verdubbeld. 

Kordate repressie

“Niet alleen het aantal fysieke letsels neemt toe maar ook de emotionele schade mag niet onderschat worden,” meent Karolien. “Het wordt tijd dat we hier paal en perk aan stellen en onderwijspersoneel behandelen als andere gezagsfiguren. We moeten dus gaan naar een kordatere repressie en dat elke vorm van agressie leidt tot een uitsluiting.”