Het overlegplatform tracht verschillende betrokken gemeenten uit de drie gewesten samen te brengen met actiecomités, werkgevers- en werknemersorganisaties om zo adviezen te formuleren over bijvoorbeeld maatregelen die de geluidshinder van de luchthaven kunnen verminderen.

Vlaamse gemeenten ondervertegenwoordigd

Het valt op dat het platform niet evenwichtig werd samengesteld en dit ten nadele van Vlaanderen. Zo weigert Minister Gilkinet aandacht te besteden aan de gemeenten die worden getroffen door grondlawaai (Steenokkerzeel, Machelen, Zaventem en Kortenberg) en ook is de economische sector ondervertegenwoordigd in het platform.

Onprofessionele manier van werken

Daarnaast regent het ook klachten over de onprofessionele manier van werken bij de deelnemers aan het platform. De werking is totaal niet transparant. Zo is men er na zes (!) vergaderingen nog steeds niet in geslaagd een huishoudelijk reglement goed te keuren. Daarnaast weigert men duidelijkheid te geven over de manier waarop adviezen uit dit orgaan tot stand moeten komen.

Als gevolg van deze manier van werken is de aanwezigheid zelfs al gedaald van 90 tot 62 procent. Het vertrouwen en het geloof in het platform is duidelijk weg bij heel wat deelnemers.

Alarmbel

Vlaams Minister-President Jan Jambon trok eind vorig jaar ook al aan de alarmbel bij de bevoegde minister Gilkinet en de premier De Croo. Ook de werkgeversorganisaties en de luchtvaartsector hebben deze week nogmaals hun ongenoegen geuit bij de federale regering over de gang van zaken. Dit voorafgaand aan de 7de bijeenkomst die pas donderdag gepland staat.

“Dit is een gemiste kans om met dit platform draagvlak te zoeken voor een duurzame groei van onze luchthaven met oog voor de belangen van onze inwoners in de Vlaamse Rand”, zegt Inez De Coninck.