Op de blaren zitten

“Als je in een paars-groene regering stapt die een naïef verwelkomingsbeleid oplegt, moet je op de blaren zitten”, voegt Francken toe. Hij verwijt de Moor dat ze ondertussen fors communiceert over het migratiewetboek, dat nooit gestemd zal worden, en een Europees migratiepact, dat de asielgrens gewoon openhoudt. “De bevolking heeft niets aan aankondigingspolitiek als ons asiel- en migratiebeleid in de praktijk één grote chaos is.”