Op de Dag van de Aarde presenteert spoorexpert en Kamerlid Tomas Roggeman een 5-puntenplan waardoor ook de NMBS en Infrabel kunnen bijdragen aan een beter milieu. “De groene partijen schuiven het openbaar vervoer naar voren als de wonderoplossing in de klimaatproblematiek. Als grootste overheidsbedrijven hebben de NMBS en Infrabel ook de plicht om zelf inspanningen te leveren”, vindt Roggeman.

Dieseltreinen

Een eerste actiepunt in het 5-puntenplan is het uitdoven van het gebruik van dieseltreinen door de NMBS. In het zuiden van Oost-Vlaanderen, de groene long van de provincie, rijden quasi uitsluitend locomotieven op dieseltractie. “De trein is geen echt klimaatvriendelijk alternatief wanneer die aangedreven wordt door fossiele brandstoffen. Minister Gilkinet heeft al aangegeven dat de dieseltractie de eerstkomende jaren niet zal verdwijnen. Toch zou de omschakeling naar batterijtreinen of elektrificatie van de laatste diesellijnen een goede stap zijn voor het leefmilieu.”

Recyclage oude treinstellen

Ten tweede moet er volgens de N-VA meer ingezet worden op het hergebruik van materialen van de oude treinen. Treinstellen in onbruik staan te lang geparkeerd, soms zelfs nabij woongebieden, wat zowel een impact heeft op de leefomgeving als de kans op hergebruik van materialen drastisch vermindert. Deze oude treinstellen zouden dan ook sneller ontmanteld en hergebruikt moeten worden. “In Nederland gebruikt men deze materialen voor het maken van nieuwe dwarsliggers. Een perfect voorbeeld van circulaire economie”, vindt Roggeman.

Sporen met een geurtje

Er rijden vandaag de dag ook nog steeds heel wat treinen rond waarbij de inhoud van het sanitair rechtstreeks op de sporen wordt geloosd. Ongeveer 10 procent van het huidige rollend materieel van de NMBS bevat toiletten waarbij dit gebeurt. Deze blijven nog tot 2030 in gebruik. Om deze problematiek op te lossen stelt de partij voor om een versnelde vervanging van dit oude sanitair op treinstellen te voorzien en deze uit te rusten met het zogenaamde ‘Automatic Train Discharge System’. “Op die manier komen uitwerpselen niet meer rechtstreeks op de sporen terecht. Dit systeem hoort niet meer thuis in de 21ste eeuw”, zegt Kamerlid Roggeman.

Ook bodemverontreiniging bij de NMBS

De NMBS is een grootgrondbezitter. Samen met spoorbeheerder Infrabel bezitten ze bijna 300 leegstaande gebouwen. Vele van deze leegstaande gebouwen en gronden zijn historisch verontreinigd. In het verleden sloot de NMBS reeds een overeenkomst af met OVAM om tegen 2023 de verontreinigde gronden te saneren, maar volgens een recent antwoord van de minister lijkt deze streefdatum niet gehaald te worden. De N-VA moedigt de spoorbedrijven dan ook aan tot een grondige en snelle sanering van al hun vervuilde gronden met het oog op een toekomstige verkoop en wil op die manier verkrotting tegengaan.

Sproeitrein

Tenslotte moet de ‘sproeitrein’ van Infrabel zo snel mogelijk uit dienst gehaald worden. Dit specifiek uitgeruste treinstel verdelgt het onkruid op en naast de sporen met behulp van glyfosfaat, een gif dat door andere overheden en particulieren niet meer mogen worden gebruikt, maar Infrabel vraagt telkens een uitzondering aan bij de gewesten. Jaarlijks wordt er iets meer dan 2 ton van dit gif gebruikt. “In het verleden waren volgens de bevoegde minister alternatieve technieken nog niet mogelijk op de schaal van ons spoornet, maar technologie evolueert”, zegt het Kamerlid.

Roggeman hoopt met deze ecorealistische voorstellen dat het spoor zelf milieuvriendelijker kan worden en op die manier een écht duurzame vorm van mobiliteit wordt.