Ondanks de Russische invasie in februari vorig jaar kwam België in 2023 niet verder dan 1,19 procent van het bbp aan defensiebudget. Dat is opmerkelijk, aangezien het ondersteunen van de Oekraïense defensie enorme inspanningen vraagt van het NAVO-bondgenootschap. Tegelijk dienen de eigen krijgsmachten van de bondgenoten versterkt te worden, om het hoofd te bieden aan de toenemende oorlogsdreiging in het oosten. Daarom zal op de komende NAVO-top met argusogen gekeken worden naar de budgettaire inspanningen voor defensie van elke lidstaat. De NAVO vereist immers van elke lidstaat een inspanning van 2 procent van het bbp.

Verontrust

Kamerlid Theo Francken reageert alvast verontrust: “De chronische onder-investeringen in onze defensie werden in het verleden al stevig bekritiseerd door onze bondgenoten. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de regering geen extra inspanning voor defensie levert.”

De speeltijd is gedaan

De strategische visie van Defensie voor de periode 2023-2030 gaat uit van een lineaire toename van de defensie-inspanningen richting 1,54 procent van het bbp in 2030. In de aangepaste begroting halen we amper 1,20 procent. We gaan er amper 0,01 procent op vooruit ten opzichte van vorig jaar. Dat bevestigde ook het Rekenhof in haar advies op de begrotingsaanpassing

Paria binnen de NAVO

Theo Francken: “De speeltijd is gedaan. In de jaren voor de Russische invasie werd het nonchalante gedrag van België op defensie nog door de vingers gezien. De meeste Europese landen investeren nu fors in hun defensie en zullen eisen dat België zijn deel doet. En ze hebben gelijk, want met dit defensiebudget maakt deze regering van dit land een paria binnen de NAVO.”