Op basis van de verschillende omzendbrieven van de Vlaamse Regering is het al langer verboden om in de faciliteitengemeenten gebruik te maken van taalregisters. De gemeentebesturen van verschillende faciliteitengemeenten weigeren dit na te leven en de tweetalige kamer van de Raad van State heeft enkele jaren geleden de schorsingen van de Vlaamse Regering over dit dossier vernietigd, ondanks haar eerdere uitspraken in het verleden. 

Waanzinnige zesde staatshervorming

Deze uitspraken, waarin een bocht van 180° wordt gemaakt over deze gevoelige kwestie, zijn te danken aan de waanzinnige beslissing uit de zesde staatshervorming die niet langer de Nederlandstalige kamer van de Raad van State bevoegd stelt in deze gevoelige zaken. “De zesde staatshervorming was en blijft nefast voor het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand en het is een pure schande dat dergelijke uitspraken de taalevenwichten in dit land geweld blijven aandoen”, stelt Inez De Coninck.

Tijd om de faciliteiten te begraven

De Vlaamse Regering heeft nog steeds verschillende gedingen lopen bij de Raad van State in dit dossier. Daarnaast is er een procedure bij een burgerlijke rechtbank waarin een schepen uit Wezembeek-Oppem een schadevergoeding vraagt wegens laattijdige benoeming. Deze procedure wordt nu door de Vlaamse Regering aangegrepen om een prejudiciële vraag te stellen aan het grondwettelijk hof, mede op basis van een nieuw juridisch advies waaruit blijkt dat taalregisters niet voldoen aan de privacywetgeving. “De N-VA zal altijd achter de restrictieve interpretatie van de taalfaciliteiten staan. Het is hoog tijd om de faciliteiten eindelijk definitief te begraven”, vindt Inez De Coninck.

Balorige faciliteitengemeenten

Minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts heeft de faciliteitengemeenten op de hoogte gebracht van dit advies en het onwettige karakter van het aanleggen van taalregisters. Na een vraag van Bruno Stoffels, gemeenteraadslid uit Sint-Genesius-Rode, blijkt dat de balorige faciliteitengemeenten gewoon verder blijven volharden in de boosheid. 

Nederlandstalige karakter faciliteitengemeenten bewaren

"We moeten alle mogelijke juridische elementen gebruiken om het Nederlandstalige karakter van de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand te beschermen. Het is tijd dat bepaalde gemeentebesturen in faciliteitengemeenten beseffen dat ze zich in Vlaanderen bevinden en zich daarnaar moeten gedragen", besluit Inez De Coninck.