In 2016 besliste de toenmalige Brusselse regering om vier veiligheidsscholen, waaronder de brandweer- en politieschool, onder één dak te brengen op het terrein Blue Star in Haren. Ze telde daarvoor toen meer 1,6 miljoen euro neer. Daarnaast werd meer dan 2 miljoen euro uitgegeven om drie van de zes bestaande gebouwen te renoveren. “Maar vorig jaar moest de minister-president toegeven dat het terrein Blue Star niet groot genoeg blijkt te zijn voor de activiteiten van Brusafe en dat de kosten voor renovatie te hoog zouden oplopen. Onkunde. Het lijkt alsof deze regering zomaar gebouwen aankoopt zonder plan of visie. De echte reden achter deze bestuurlijke fout blijft onduidelijk. Cui bono?” stelt Vanden Borre.

‘A l’improviste’

Er werd vervolgens beslist Brusafe te integreren in de toekomstige hoofdkazerne van de brandweer. Wederom een beslissing “à l’improviste” want de plannen voor de kazerne waren reeds klaar. Het hele project moet dus terug naar de tekentafel om plaats te maken voor Brusafe. Daarvoor werd de voormalige Stellantis-garage aangekocht voor 4,3 miljoen euro, naast de site waar de brandweerkazerne moet komen. De kosten van deze werkzaamheden worden geraamd op 3,5 miljoen euro. De herbestemming is echter niet evident, want de Stellantis-gebouwen zijn ontworpen als garage. Deze deal kwam tot stand in de marge van de verkoop van het iconische Citroën-gebouw – waar het museum Kanal komt - aan het Gewest. Nog zo’n schimmige vastgoeddeal. In de gebouwen van de Stellantis-garage wordt momenteel een dagcentrum voor transmigranten georganiseerd.

Niet eens een schietstand

“De verhuis van Brusafe naar de toekomstige hoofdkazerne van de brandweer wordt door de Brusselse regering voorgesteld als een beslissing van “goed bestuur” met kostenbesparing en efficiëntiewinsten. Maar Brusafe heeft reeds 11 miljoen euro gekost en ze is allesbehalve volledig operationeel. Op de toekomstige locatie zal er bijvoorbeeld geen schietstand gebouwd worden en is het maar de vraag of er voldoende plaats zal zijn voor alle opleidingen van Brusafe. Welke politieschool kan zonder een schietstand of andere opleidingsfaciliteiten?”

Te klein

Het Stellantis-terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 8.000 m². De bebouwde oppervlakte bedraagt ongeveer 3.500 m². “Nochtans bepaalde het initiële behoeftenprogramma van Brusafe dat er terrein nodig was van minimum 15.000 m² en een gebouw van ongeveer 10.000 m² om alle opleidingen, zowel theorie als praktijk, te organiseren. Er zullen synergiën zijn met de toekomstige brandweerkazerne maar zullen die volstaan? Ondertussen opent de stad Brussel wel zelf een vormingsschool voor haar politiezone – met schietstand – aan de Béjarlaan. Veiligheidsberoepen zijn het kind van de rekening van dit chaotische bestuur”, stelt Vanden Borre vast.